UNGA EUROPÉER HAR SAGT SITT
Sex månaders konsultationer har burit frukt: det europeiska manifestet är här!
200 ungdomar från hela Europa samlades i Bryssel den 19, 20 och 21 maj för att fullborda detta unika dokument.Utbildningens roll, behovet av stöd på varje nivå och vikten av att ungdomar medverkar i utformandet av den politik som berör dem - det europeiska manifestet går till botten med allt.
MANIFESTET
Alla era vittnesmål, era åsikter och era förslag har samlats in på fältet under möten och online, via forumet. Alla dessa bidrag har beaktats, analyserats, summerats och integrerats för att skapa det europeiska manifestet: läs det!
Läs det!
 
Vem organiserar?
European Youth Forum, en internationell organisation som består av nationella ungdomsråd och ideella ungdomsorganisationer som representerar alla europeiska ungdomars intressen.
forum | nyheter | organisation | www.help-eu.com