ENSP / ENYPAT / ENSH / INWAT / EUNS / ENQ
Partners
ENSP European Network for Smoking Prevention

ENSP (European Network for Smoking Prevention – det europeiska nätverket för förebyggande av rökning) är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som bildades enligt belgisk lag (16377/97) år 1997. ENSP har som ändamål att utveckla en strategi för koordinerade åtgärder bland organisationer som är aktiva inom tobakskontroll i Europa genom att dela information och erfarenheter och genom koordinerade aktiviteter och forskning.

Målet för ENSP är att skapa ett sammanhang bland åtgärderna för begränsning av rökning, samt att främja omfattande program för tobakskontroll på regional, nationell och EU-nivå. Man strävar också efter att tillförsäkra effektiva interventioner och bidrag från förespråkare för tobakskontroll inom europeiska/nationella program, strategier och åtgärder.

ENSP förändrar och anpassar sig för att trygga en fortsatt utveckling av kontakter mellan icke-vinstdrivande organisationer på en paneuropeisk skala i avsikt att dels höja kostnadseffektiviteten, och dels höja effektiviteten av förebyggande aktiviteter utanför regeringsnivå. Dessa åtgärder kompletterar regeringarnas utveckling av tobakskontrollprogram på EU-nivå och på nationell/regional nivå. Vår målsättning är att dra nytta av ömsesidigt lärande på grundval av koalitionens komparativa fördelar, delande av resurser och erfarenheter samt att bygga upp konsensus angående frågor som rör tobakskontroll.

De experter som har förts samman av ENSP för att bidra till HELP-kampanjen har en imponerande erfarenhet inom tobakskontroll och representerar styrkan av främjandet av tobakskontroll inom EU. Vi koordinerar det vetenskapliga arbetet som ska utföras inom några av de olika åtgärderna och ämnesområdena med den bästa och mest aktuella forskningen och bevisföringen inom detta område.

Våra kontaktuppgifter:

Statens Folkhälsoinstitut - National Institute of Public Health
Olof Palmes Gata, 17
S - 10352
Stockholm
Tel
www.fhi.se


Läkare mot Tobak – Doctors against Tobacco
PO BOX 17533
S - 118 91
Stockholm
Tel
www.doctorsagainsttobacco.org